Projekt w ramach RPO WK P

Budowa dwóch elektrowni wiatrowych MICON M530 w miejscowości Iwno jest współfinansowana
ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Tablice: informacyjna i pamiątkowa ptojektu
Copyright ©2016 EcoPowerNet Sp. z o.o., All Rights Reserved.