Nasza oferta

Nasza oferta - system zdalnego nadzoru turbin wiatrowych

 
W ramach realizacji Projektu „Rozwój EcoPowerNet Sp. z o.o. poprzez budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwno” zakupiliśmy i wdrożyliśmy system zdalnego nadzoru nad wszystkimi eksploatowanymi przez naszą firmę turbinami wiatrowymi typu MICON M530 - 250 KW.  

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować objęcie naszym systemem zdalnego nadzoru turbin wiatrowych podobnego typu.

Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zdalnego nadzoru:

1. Eksploatacyjne:


- bieżące, zdalne monitorowanie parametrów produkcji energii elektrycznej, błędów, awarii i innych nieprawidłowości bez konieczności ich bezpośredniego sprawdzania w turbinach wiatrowych;
 
- możliwość tworzenia raportów i analiz na podstawie zgromadzonych w systemie danych historycznych dotyczących parametrów pracy każdej z turbin, np. produkcja energii w określonych przedziałach czasu, awarie, błędy, sprawność rzeczywista, rzeczywisty czas pracy (produkcji energii), róża wiatrów, itd. niezbędnych przy planowaniu inspekcji, przeglądów i remontów oraz przychodów z produkcji.

2. Biznesowe:


- oszczędność czasu i liczby osób zaangażowanych w bieżącą obsługę turbin: inspekcje w terenie, nieuzasadnione rzeczywistymi potrzebami wyjazdy i kontrole pracy;
 
- zmniejszenie kosztów związanych z częstymi dojazdami do każdej z turbin szczególnie uciążliwymi przy znacznym rozproszeniu lokalizacji i dużych odległościach między nimi;
 
- znaczne zwiększenie przychodów poprzez ograniczenie przestojów turbin wiatrowych spowodowanych brakiem informacji  o ich wyłączeniu lub brakiem możliwości natychmiastowego, zdalnego przywrócenia turbin do pracy po wystąpieniu przypadkowych błędów lub ustąpieniu innych przyczyn nieprawidłowości (np. po zaniku napięcia w linii energetycznej) szczególnie odczuwalne w okresach dużej wietrzności.

Krótki opis systemu


Transmisja danych pomiędzy każdą turbiną (komputerem sterującym jej pracą), a komputerem w centrum nadzoru odbywa się bezprzewodowo, za pomocą sieci telefonii komórkowej GSM. Dzięki temu możliwy jest zdalny nadzór turbin wiatrowych zlokalizowanych przeważnie w terenach pozbawionych przewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Podstawowe możliwości systemu zdalnego nadzoru turbin wiatrowych:

- odczyt parametrów pracy turbin, m.in:


siła wiatru
moc chwilowa / moc wyprodukowana
napięcia
prądy
kąt obrotu turbiny
obroty wirnika generatora
temperatura oleju

- odczyt aktualnych i historycznych alarmów, w tym:


aktualnego statusu turbiny
historycznych błędów z pamięci komputera sterującego turbiną (wg daty i godziny)

- sterowanie pracą poszczególnych turbin (zdalny STOP i START)

Dodatkowo, poprzez moduł GSM, możliwe jest wysyłanie SMS-ów na wcześniej zdefiniowane numery telefonów komórkowych (np. operatora systemu, konserwatora konkretniej turbiny, serwisu, właściciela) zawierających komunikaty o alarmach i krytycznych błędach czy zmianach statusu pracy turbiny, które pozwalają na natychmiastowe podejmowanie decyzji i stosownych działań, np. inspekcję konserwatora lub wezwanie serwisu.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy
– proponujemy dużo korzyści przy niewielkich kosztach…
Projekt pt. „Rozwój EcoPowerNet Sp. z o. o. poprzez budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwno” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Copyright ©2016 EcoPowerNet Sp. z o.o., All Rights Reserved.