Firma EcoPowerNet Sp. z o.o.

Firma EcoPowerNet Sp. z o.o. działa od 2007 roku. Zajmujemy się budową i eksploatacją elektrowni wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł.

Pierwszą naszą inwestycją było wybudowanie i uruchomienie w 2009 r. elektrowni wiatrowej MICON M530 w miejscowości Witoldowo.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w latach 2009-2014 jest budowa dwóch elektrowni wiatrowych MICON M530 w miejscowości Iwno.   

Więcej informacji nt. tego projektu znajduje się na podstronie: Projekt w ramach RPO WK-P 
Projekt pt. „Rozwój EcoPowerNet Sp. z o. o. poprzez budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwno” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Copyright ©2016 EcoPowerNet Sp. z o.o., All Rights Reserved.